Бериславський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) комбінованого типу №3 Бериславської міської ради

gerb otrПрозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут ЗДО №3


Статут дошкільного закладу №3


Свідоцтво про державну реєстрацію


Ліцензії на провадження освітньої діяльності


Структура та органи управління закладом


Кадрове педагогічне та медичне забезпечення


Освітні програми, що реалізуються в закладі


Територія обслуговування


Фактична кількість дітей закладу


Мова освітнього процесу


Наявність вакантних посад


Матеріально-технічне забезпечення закладу


Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність


Умови прийому дітей до закладу


Умови доступності закладу для дітей з особливими освітніми потребами


Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі


Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок їх надання та оплати


Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3 ст.30 ЗУ “Про освіту”


Кошторис на 2018 рік


ЗВІТ форма – 2д – 2м


ЗВІТ форма – 4-3д – 4-3м


ЗВІТ форма – 4-2д – 4-2м


ЗВІТ форма – 4-1д – 4-1м


Підвищення кваліфікації


7 Грудня 2017

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Лист Міністерства освіти та науки від 25.05.2011р №1/9-389

Міністерство освіти і науки звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.
Згідно зі ст. 53 Конституції України кожен мас право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Відповідно до сл. 34 Закону України «Про освіту» прийом ділей у дошкільні навчальні заклади проводилься за бажанням бальків. Згідно зі сл. 36 «Про дошкільну освіту» батьки мають право вибирали дошкільний навчальний заклад. Відповідно до пб Положення про дошкільний навчальний заклад прийом ділей до дошкільного навчального закладу здійснюєлься керівником протягом катецдарного року на підставі:

– заяви батьків або осіб, які іх замінюють.
– свідоцтва про народження (копія).
– медичної довідки про стан здоров’я від педіатра.
– довідки про результати соскобу на ентеробіоз .
– форми Ф-63 про шептення (копія).

Звертаємо увагу батьків дітей, якi не отримали профiлактичних щеплень згiдно з календарем щеплень, зарахування до дошкільного закладу дозволяється за наявності

висновку лікарсько–консультативної комісії лікувально–профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, в якому визначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад

ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Зручно: скоро ми у соціальних мережах